Historie

Tennisclub Drive, een gezellige vereniging met een rijke historie…

Tennisclub Drive staat bij tegenstanders, bekenden, gast- en toernooispelers en de eigen leden bekend om de gezellige sfeer. Een kenmerk dat spelers en bestuur graag in ere houden.
De tennisclub, gesitueerd aan de voet van de Sasse brug over het kanaal van Gent naar Terneuzen, heeft een prachtige historie. In 2007 werd met een knallend feest het 90-jarig bestaan herdacht met onder andere een buffet waar 150 mensen aanschoven. De ruimte op het tennispark werd die dag goed benut om alle gasten een plaatsje te geven. De ‘Orange Band’ zorgde voor de muzikale omlijsting. Met een tennisclinic voor de jeugd zorgde de tennisschool van Johnny Blackman ervoor dat ook voor de jongere leden deze dag een echt feest werd.

historie

De roots van de vereniging gaan echter terug naar Westdorpe. Achter de boerderij van Cyriel Dellaert werd in 1917 al grastennis gespeeld. Er zijn nog foto’s waarop te zien is dat heren in militair tenue wedstrijdtennis spelen. In 1924 werd de oversteek over het kanaal gemaakt naar het terrein achter de glasfabriek. De vereniging kreeg toen de prachtige, ietwat socialistisch klinkende naam SSS, de afkorting voor Sport Staalt Spieren.
De vereniging werd kort daarna verzocht te verkassen naar de Zwembadstraat en later naar de Sportkade; een locatie waar we nu nog steeds trots op zijn. Aan die verhuizing hield de club voldoende geld over om er een aantal betonbanen aan te kunnen leggen en iets later werden het gravelbanen. Die banen zag je in die tijd nog niet zoveel: de leden die in 1929 de contributie van 10 gulden konden opbrengen, werden dan ook als elite bestempeld.

Na 1929 groeide de club gestaag; dat leverde ook in die tijd al Zeeuwse kampioenen op: bijvoorbeeld de zusters Annie en Hilda van Acker. Opvallend detail: de dames scoorden in die tijd stelselmatig beter dan de heren.
In 1972 kreeg het ledenaantal van Drive een geweldige boost: De 50 leden van de gezamenlijke personeelsverenigingen van de glasfabriek en Zuid-Chemie sloten zich aan bij Drive aan de Sportkade.

In het jaar 2000, bij de herindeling van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en het verdwijnen van Sas van Gent als zelfstandige gemeente ontving de vereniging een mooi bedrag als bijdrage in de renovatiekosten van de kleedkamers en de kantine. Met behulp van een geleend bedrag en de hulp van veel vrijwilligers kreeg Drive zo een tennispark dat gezien mag worden.
Zeker als Urbain van Engel, al 33 jaar onze trouwe terreinmedewerker, zijn kwaliteiten inzet voor het onderhoud van het park, is het een tennispark waar we allen trots op mogen zijn.
Het plaatsen van een nieuw hekwerk in 2008 kan gezien worden als de voorlopig laatste fase van de facelift.

Drive telt een aantal ereleden die in de ruim 90-jarige geschiedenis duidelijk hun voetafdrukken hebben achtergelaten: Van links naar rechts:
– Piet Thans, penningmeester van ’97 tot ’07, supervrijwilliger en trainer en ‘aanjager’ van de 50+’ers die op maandagochtend de trainingen afwerken.
– Pieter Bertram, voorzitter van ’81 tot ’99
– Frank Puijlaert, voorzitter van … tot ’81
– Ben Voermans, penningmeester van ’82 tot ’97