Vrijwilligerswerk

Iedereen die zijn steentje bij wil dragen aan de vereniging is van harte welkom.
Te denken valt aan onderhoud aan het clubgebouw, onderhoud aan het tennispark, organiseren van evenementen, verzorgen extra bardiensten, ondersteuning tijdens de toernooien (snack-kraam, koken mosselen, bakken pannekoeken e.d.), onderhouden van de site, zetelen in de jeugdcommissie.

Neem even contact op met een van de bestuursleden of stuur een mail indien je interesse hebt of meer informatie wenst.